NOKIA

NOKIA

MODEL  DOTYK CAŁY PANEL
LUMIA 520 90 160
LUMIA 530  120 180
LUMIA 535 130 180
 LUMIA 630 170
LUMIA 635 170
LUMIA 640 220
LUMIA 800 160