NOKIA

NOKIA

MODEL  DOTYK CAŁY PANEL
LUMIA 520 80 140
LUMIA 530 100 150
LUMIA 535 120 170
 LUMIA 630 160
LUMIA 635 170
LUMIA 640 220
LUMIA 800 160